思古(冥冥深林兮树木郁郁)原文,翻译,赏析_拼音版_作者楚辞(先秦及汉代) 

思古(冥冥深林兮树木郁郁)

作者:楚辞(先秦及汉代) 朝代:先秦
思古(冥冥深林兮树木郁郁)原文
【思古】 冥冥深林兮树木郁郁。 山参差以崭岩兮,阜杳杳以蔽日。 悲余心之悁悁兮,目眇眇而遗泣。 风骚屑以摇木兮,云吸吸以湫戾。 悲余生之无欢兮,愁倥傯於山陆。 旦徘徊於长阪兮,夕彷徨而独宿。 发披披以鬤鬤兮,躬劬劳而瘏悴。 魂俇俇而南行兮,泣霑襟而濡袂。 心婵媛而无告兮,口噤闭而不言。 违郢都之旧闾兮,回湘沅而远迁。 念余邦之横陷兮,宗鬼神之无次。 闵先嗣之中绝兮,心惶惑而自悲。 聊浮游於山狭兮,步周流於江畔。 临深水而长啸兮,且倘佯而氾观。 兴离骚之微文兮,冀灵修之壹悟。 还余车於南郢兮,复往轨於初古。 道修远其难迁兮,伤余心之不能已。 背三五之典刑兮,绝洪范之辟纪。 播规矩以背度兮,错权衡而任意。 操绳墨而放弃兮,倾容幸而侍侧。 甘棠枯於丰草兮,藜棘树於中庭。 西施斥於北宫兮,仳倠倚於弥楹。 乌获戚而骖乘兮,燕公操於马圉。 蒯聩登於清府兮,咎繇弃而在野外。 盖见兹以永叹兮,欲登阶而狐疑。 乘白水而高骛兮,因徙弛而长辞。 叹曰: 倘佯垆阪沼水深兮, 容与汉渚涕淫淫兮, 锺牙已死谁为声兮? 纤阿不御焉舒情兮, 曾哀悽欷心离离兮, 还顾高丘泣如灑兮。
思古(冥冥深林兮树木郁郁)拼音解读
【sī gǔ 】 míng míng shēn lín xī shù mù yù yù 。 shān cān chà yǐ zhǎn yán xī ,fù yǎo yǎo yǐ bì rì 。 bēi yú xīn zhī yuān yuān xī ,mù miǎo miǎo ér yí qì 。 fēng sāo xiè yǐ yáo mù xī ,yún xī xī yǐ qiū lì 。 bēi yú shēng zhī wú huān xī ,chóu kōng zǒng yú shān lù 。 dàn pái huái yú zhǎng bǎn xī ,xī páng huáng ér dú xiǔ 。 fā pī pī yǐ níng níng xī ,gōng qú láo ér tú cuì 。 hún guàng guàng ér nán háng xī ,qì zhān jīn ér rú mèi 。 xīn chán yuán ér wú gào xī ,kǒu jìn bì ér bú yán 。 wéi yǐng dōu zhī jiù lǘ xī ,huí xiāng yuán ér yuǎn qiān 。 niàn yú bāng zhī héng xiàn xī ,zōng guǐ shén zhī wú cì 。 mǐn xiān sì zhī zhōng jué xī ,xīn huáng huò ér zì bēi 。 liáo fú yóu yú shān xiá xī ,bù zhōu liú yú jiāng pàn 。 lín shēn shuǐ ér zhǎng xiào xī ,qiě tǎng yáng ér fán guān 。 xìng lí sāo zhī wēi wén xī ,jì líng xiū zhī yī wù 。 hái yú chē yú nán yǐng xī ,fù wǎng guǐ yú chū gǔ 。 dào xiū yuǎn qí nán qiān xī ,shāng yú xīn zhī bú néng yǐ 。 bèi sān wǔ zhī diǎn xíng xī ,jué hóng fàn zhī pì jì 。 bō guī jǔ yǐ bèi dù xī ,cuò quán héng ér rèn yì 。 cāo shéng mò ér fàng qì xī ,qīng róng xìng ér shì cè 。 gān táng kū yú fēng cǎo xī ,lí jí shù yú zhōng tíng 。 xī shī chì yú běi gōng xī ,pǐ suī yǐ yú mí yíng 。 wū huò qī ér cān chéng xī ,yàn gōng cāo yú mǎ yǔ 。 kuǎi kuì dēng yú qīng fǔ xī ,jiù yáo qì ér zài yě wài 。 gài jiàn zī yǐ yǒng tàn xī ,yù dēng jiē ér hú yí 。 chéng bái shuǐ ér gāo wù xī ,yīn xǐ chí ér zhǎng cí 。 tàn yuē : tǎng yáng lú bǎn zhǎo shuǐ shēn xī , róng yǔ hàn zhǔ tì yín yín xī , zhōng yá yǐ sǐ shuí wéi shēng xī ? xiān ā bú yù yān shū qíng xī , céng āi qì xī xīn lí lí xī , hái gù gāo qiū qì rú sǎ xī 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

相关翻译

相关赏析

作者介绍

思古(冥冥深林兮树木郁郁)原文,思古(冥冥深林兮树木郁郁)翻译,思古(冥冥深林兮树木郁郁)赏析,思古(冥冥深林兮树木郁郁)阅读答案,出自楚辞(先秦及汉代)的作品

版权声明:本文内容由网友上传(或整理自网络),原作者已无法考证,版权归原作者所有。马鞍山市八中古诗词网免费发布仅供学习参考,其观点不代表本站立场。

转载请注明:原文链接 | http://www.mas8z.com/shi/2013.html

诗词类别

楚辞(先秦及汉代)的诗词

古文典籍

热门名句

热门成语